SGDD Hakkında

Türkiye’de “sığınmacı” kavramını adında barındıran ilk dernek olma özelliğini taşıyan sivil toplum kuruluşu

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de dahil olmak üzere geniş anlamda göç hareketleriyle karşı karşıya kalmıştır. 2011 sonrası Suriye’den gelen kitlesel göç akınıyla birlikte Türkiye’de resmi rakamlara göre 2021 yılı itibariyle 3.671.811 Geçici Koruma kapsamında Suriyeli bulunmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere, günümüzde küresel ölçekte milyonlarca insanı etkileyen en önemli olgulardan birisi olan göç üzerine yürütülen çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmakta ve alanda birçok aktör uygulama ve bilgi üretimi anlamında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Bu bağlamda bağımsız, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak göç alanında aktif olarak yer alan SGDD, 1995’ten bu yana sığınmacı ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimleri, psiko-sosyal iyilik halleri ve sosyal yaşama uyum konusunda destek verme amacıyla Türkiye’de 40’tan fazla ilde çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Atina ve Brüksel temsilcilikleri açarak uluslararası alanda da faaliyet göstermeye başlayan SGDD, Türkiye dışında yaşayan sığınmacı ve göçmenlere destek vermeyi hedeflemektedir.  SGDD olarak; Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yanı sıra, iş birliği protokollerimiz bulunan devlet kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde, sığınmacı ve göçmenlerin karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, temel hak ve hizmet erişimlerine destek sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

SGDD hakkında detaylı bilgi almak için resmi web sitesi: https://sgdd.org.tr/