Göç Söyleşileri

SGDD Göç Akademisi, göç olgusunun uzman isimler ile her yönüyle ele alındığı, SGDD-ASAM YouTube kanalı aracılığıyla düzenli aralıklarla yayımlanan “Göç Söyleşileri” serisinin ve Göç Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen eğitim, panel, seminer ve diğer çevrim içi eğitsel materyallerin bir arada sunulduğu bir Video Kütüphane oluşturacaktır. Video Kütüphane, göç alanına ilgi duyan herkesin erişimine açık olacaktır.