SGDD Göç Akademisi Hakkında

Her geçen gün daha fazla önem kazanan göç alanına ilişkin pratiğin teoriye aktarılması ihtiyacından hareketle, çeyrek asıra varan saha deneyimi ile SGDD, kuruluş yıldönümü olan, 22 Aralık 2019’da SGDD Göç Akademisi’ni kurmuştur. Ankara’da kurulan Akademi, SGDD’nin uzun yıllar sahada edindiği bilgi ve tecrübe kullanılarak, göç konusundaki bilimsel bilgi üretimine, bilginin yaygınlaştırılmasına, pratik ile teorik bilginin bütünleştirmesi ve dönüştürülmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

SGDD Göç Akademisi, göç alanında çalışan tüm aktörler arasında bir diyalog platformu oluşturmak, ulusal ve uluslararası yazına katkıda bulunmak, akademik bilgi paylaşımını güçlendirmek, alandaki nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli  faaliyetler yürütecektir. 

Göç çalışmalarına katkıda bulunma ve Türkiye’deki göç tartışmalarını, küresel ölçekte devam eden ilgili ve güncel tartışmalar ve araştırmalar ile buluşturma motivasyonundan hareketle, 2020 yılından itibaren SGDD Göç Akademisi bünyesinde, hakemli dergi, seminer programları, göç kütüphanesi, araştırma bursları, paneller ve konferanslar gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. SGDD Göç Akademisi, göç alanına ilgi duyan herkese açıktır.

pratik ile teorik bilginin buluşturulması

göç alanındaki aktörler arasında diyaloğun sağlanması 

akademik bilgi paylaşımının güçlendirilmesi

bilimsel yazına katkıda bulunulması 

nitelikli ve özgün çalışmaların desteklenmesi

 

Akademi Logo Türkçe