“pratik ve teorik bilginin gücü”

Akademi aracılığıyla nitelikli bilimsel çalışmalara destek sağlanırken, öte yandan ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasının sağlanmasına yönelik paneller ve seminerler düzenlenmektedir

Göç alanına ilgi duyan herkese açık olan bu etkinlikler, alana ilgi duyanların hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinler arası çalışan deneyimli akademisyenler ve meslek uzmanlarıyla buluşturarak bilgi paylaşımı ve akademik tartışma ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

21.yüzyılın en önemli ve öncelikli konularından biri olan göç konusu çeşitli oturumlarla farklı perspektiflerden ele alınacak olup katılımcılar, güncel bilimsel tartışmalar, yaklaşımlar ve uygulamalar aracılığıyla göç alanını bütüncül değerlendirme ve analiz etme imkanı bulurken; bilimsel çerçevede alana ilişkin pratiğe dayalı bilgi edinme fırsatı yakalayacaktır.

SGDD Göç Akademisi tarafından düzenlenecek paneller ve seminerler göçün çok yönlülüğü bağlamında göçe disiplinler arası bir yaklaşım getirecek ve alanın farklı perspektiflerden ele alınmasına imkan sağlayacaktır. Göç alanındaki aktörlerin alana ilişkin bilgi ve deneyimleri bilimsel bir zeminde paylaşılacak olup göç alanındaki aktörler kendi uzmanlık alanlarında ulusal ve küresel ölçekte göç ile ilgili hukuki ve sosyo-psikolojik boyut, sosyal uyum, sosyal politika gibi çeşitli konuları farklı disiplinlerden ele alacaklardır.  Ek olarak, hassas gruplarla çalışma, sığınmacı ve göçmenlere yönelik hizmetler ve bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik uygulamalardan da bahsedilecektir. Film gösterimi ve saha ziyareti gibi sosyal etkinlikler ile güçlendirilecek olan program göç alanına ilgi duyan tüm katılımcılara açıktır.