SGDD Göç Akademisi Dergisi

SGDD Göç Akademisi Dergisi

Dergi Hakkında

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) bünyesinde faaliyet gösteren SGDD-ASAM Göç Akademisi nitelikli bilimsel çalışmaları teşvik eden, hakemli, çevrim içi ve açık erişim formatında, Türkçe ve özel sayılar dışında yılda iki kere yayımlanacak olan SGDD Göç Akademisi Dergisi’nin ilk sayısını 2022 yılında okuyucularla buluşturmayı hedeflemektedir. Göçün tarihsel, ekonomik, hukuki, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleri de dahil bütün bakış açılarıyla çalışılmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak için oluşturulmuş disiplinler arası bir yapı üzerinde şekillenen Dergi, göç alanında farklı perspektif ve yöntemler ile gerçekleştirilen özgün ve yenilikçi çalışmalara yer verilecektir.

SGDD Göç Akademisi Dergisi

Derginin Amaç ve Kapsamı

“güncel, özgün ve yenilikçi bilgi üretimi”

“bilimsel bilgi ve pratiğin paylaşımı”

SGDD Göç Akademisi Dergisi, teori ile uygulama arasında bir köprü kurmak, göç çalışmalarını geliştirmek ve göç konusunda akademik bir kaynak olabilmek için birçok farklı kesimden araştırmacı, akademisyen ve uygulamacıyı bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Dergi, göç alanına ilişkin farklı disiplinlerden çeşitli metodolojik yaklaşımları içeren özgün makaleleri kabul etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde göç alanında çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, uygulamacıların ve uzmanların makale başvuruları kabul edilmektedir.