Göç Sözlüğü

SGDD Göç Akademisi dünyanın ve Türkiye’nin aktif gündemlerinden biri olan ve birçok farklı disiplinin araştırma gündemini oluşturan göç konusundaki terminolojiyi bir araya getirmeyi planlamaktadır. Göç alanına ilgi duyan herkes için göç konusunda kapsamlı bir yol gösterici kaynak olması hedeflenen bu çalışma ile göç alanına dair terim ve kavramların alandaki farklı aktör ve kuruluşlar tarafından nasıl tanımlandığını sistematik bir şekilde bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.