SGDD Göç Akademisi Dergisi

SGDD Göç Akademisi Dergisi

“Türkiye’deki göç tartışmaların, küresel ölçekte devam eden güncel tartışmalarla buluşturulması”

 

Küresel ve ulusal anlamda artarak önem kazanan göç alanında yürütülen bilimsel bilgi üretimine, bilginin yaygınlaştırılmasına ve uluslararası literatüre taşınmasına katkıda bulunmak amacıyla SGDD Göç Akademisi Dergisi yayınlanacaktır. 

SGDD Göç Akademisi bünyesinde bilimsel hakemli bir yayın olan SGDD Göç Akademisi Dergisi giderek ilginin arttığı göç alanına ilişkin güncel tartışmaları, yenilikçi yaklaşımları ve çok disiplinli çalışmaları derli toplu bir şekilde okuyucuya sunan bir mecra olarak önemli bir alan açması hedeflenmektedir. 

 Uluslararası bir yayına dönüşmeyi hedefleyen dergi, bahar ve güz olmak üzere 2 kez çevrimiçi olarak yayınlanacak olup, derginin ilk sayısı 2021 yılı içerisinde okuyucular ile buluşacaktır. Göçe ilişkin bilimsel çalışmaları, güncel yaklaşım ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli bir yayın olan SGDD Göç Akademisi Dergisi, genel anlamda uluslararası koruma, geçici koruma, düzensiz ve düzenli göç, sığınmacılar, mülteciler ve göçmenler gibi konulara metodolojik, teorik ve pratik açıdan farklı perspektiflere yer verilecektir. 

SGDD Göç Akademisi Dergisi

Dergi Hakkında

SGDD Göç Akademisi Dergisi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından yayınlanmaktadır.  Multidisipliner, çift-kör hakemli bilimsel bir yayın olarak, SGDD Göç Akademisi Dergisi, göç konusuna ilişkin anlayışı farklı açılardan geliştirmek ve nitelikli akademik çalışmalara katkıda bulunmak için özgün ve güncel araştırmalar ve tartışmalara yer verilmektedir.

Dergi, açık erişimi bulunan, İngilizce ve Türkçe dillerinde mevcut yılda 2 kez ücretsiz olarak çevrimiçi yayınlanan bir dergidir. Dergiye akademisyenler, lisansüstü ve lisans öğrenciler, araştırmacılar ile alan uzmanları aşta olmak üzere göç alanına ilgi duyan herkesin makale başvuruları kabul edilmektedir. 

Derginin Amaç ve Kapsamı

“güncel, özgün ve yenilikçi bilgi üretimi”

“bilimsel bilgi ve pratiğin paylaşımı”

SGDD Göç Akademisi Dergisi’nin amacı; alan uzmanları, araştırmacılar ve göç alanında çalışan tüm aktörler arasındaki, güncel, özgün ve yenilikçi bilgi ve tecrübe ile araştırma sonuçlarını paylaşılabilecekleri bir platform oluşturmaktır. 

SGDD Göç Akademisi Dergisi, araştırma ve uygulama arasında bir köprü kurmayı, göç anlayışını güçlendirmek için farklı araştırmacı ve alan uzmanlarını bir araya getirmeyi, politika geliştirmeye katkıda bulunmayı, göçten etkilenmiş kişilere yönelik çalışmaları geliştirmeyi ve göçe ilişkin bir akademik kaynak sunmayı hedeflemektedir. 

Yayınlanan makaleler farklı disiplinlerin bilimsel çalışmalarını bir araya getirerek teorik, deneysel ve yöntemsel çalışmaları; araştırmaları; vaka çalışmalarını; göçe ilişkin güncel konferans raporları ve kitap incelemelerini içermektedir.